Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญเข้าร่วม เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญเข้าร่วม เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559
"ระบบสุขภาพอำเภอที่ประชาชนเป็นศุนย์กลาง : People centered health care"
ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ


สมัครได้ที่ : คุณพฤกษา บุกบุญ โทรศัพท์ 02 591 8567
E-mail :
pruksa.bow@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.