Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) ติดตามการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข/ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น


                  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร       ใคร่ขอให้หน่วยบริการติดตามการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ ลงทุน ปีงบประมาณ 2559   รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ


 


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน


02-142-0954


นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.