Home   Sitemap   Contact 




 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งรายการยาและราคาเบิกจ่าย กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก/พิการ/อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน      หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


                              สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ขอแจ้งรายการยาและราคาเบิกจ่าย กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก/พิการ/อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร    คำชี้แจงและรายการยาพร้อมราคาเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ 2560   รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ

 


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.