Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอแก้ไขราคาเบิกจ่ายค่ายา กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก/พิการ/อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2560  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


          สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแก้ไขราคาเบิกจ่ายค่ายา กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก/พิการ/อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2560   รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ


 


 


 


 


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.