Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงวันที่ 18-21 ตุลาคม 2559 (เอกสารรายการตรวจวินิจฉัยพิเศษ ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2560 )  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทุกแห่ง

           ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขและการตรวจสอบชดเชยค่าบริการ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร นั้น สำนักงานฯขอส่ง File เอกสาร รายการตรวจวินิจฉัยพิเศษ ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 290 รายการ, รายการตรวจวินิจฉัยพิเศษ OP High Cost 44 รายการ, รายการราคากลาง 10 รายการและรายการยาและราคาเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลค่าบริการสาธารณสุขตามรหัสที่สำนักงานฯกำหนด  (รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ)

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.