Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งแก้ไขเอกสารแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขและการตรวจสอบชดเชยค่าบริการ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2560  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย/ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล


                    สำนักงานฯขอแจ้งแก้ไขเอกสารแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขและการตรวจสอบชดเชยค่าบริการ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2560  รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ 


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.