Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงการรับสมัครเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ เขตลาดพร้าว เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่  
เนี้อหาข่าว 
  
    

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงการรับสมัครเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ เขตลาดพร้าว เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่
เรียน  ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ
        
ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามเอกสารแนบ
   1. เอกสารแนบที่ 1
   2. เอกสารแนบที่ 2
  3. เอกสารแนบที่ 3
       
 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.