Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานครทุกแห่ง

                                สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  13  กรุงเทพมหานคร  กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  ปีงบประมาณ   2560 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30–13.00 น.    ห้องวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5  โรงแรมเซนทรา  ถนนแจ้งวัฒนะ   แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนผ่านทางระบบ Meeting System ผ่านทาง  http://bkk.nhso.go.th/ สำหรับหน่วยบริการ ----->ระบบลงทะเบียนสิทธิ์ -----> Meeting  System ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559  (รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ)

 กลุ่มงานบริหารกองทุน

 นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน

 โทร.02-142-0954 , 02-142-0958 , 02-142-1007

 


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.