Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) ขอให้จัดส่งสำเนาทะเบียนคุมครุภันฑ์  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน    หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


                  เนื่องจากในการพิจารณาแผนการบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ของหน่วยบริการมีความจำเป็นต้องใช้ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ประกอบการพิจารณา     ในการนี้  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ใคร่ขอให้หน่วยบริการจัดส่งสำเนาทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ในวันจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560  วันที่ 13 ธันวาคม 2559   ณ.  ห้องวายุภักษ์ 6-7  ชั้น 5  โรงแรมเซนทรา ถนนแจ้งวัฒนะ   แขวงทุ่งสองห้อง         เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร   (รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ)กลุ่มงานบริหารกองทุน


นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน


โทร. 02-142-0954


โทร. 02-142-0958


โทร. 02-142-1007

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.