Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แบบฟอร์ม แผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักาณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


                    แบบฟอร์ม แผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักาณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560  (รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ)


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน


นางสาวนภาลัย มากบ้านดอน


02-142-0954

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.