Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด)แจ้งตัวเลขการจัดสรรและการจัดทำแผนการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2560  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


                           สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งรายละเอียดการจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ)
หมายเหตุ   1. หน่วยบริการสามารถดำเนินการส่งแผนฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึง 10 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) พร้อมแนบสำเนาทะบียนคุมครุภัณฑ์
                2. จดหมายฉบับจริง เรื่อง แจ้งตัวเลขการจัดสรรและการจัดทำแผนการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานฯ จะดำเนินการส่งให้ภายหลังกลุ่มงานบริหารกองทุน
นางสาวนภาลัย มากบ้านดอน
1.02-142-0954
2.02-142-0958
3.02-142-1007

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.