Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แนวทางการให้บริการผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่พำนักในเรือนจำ  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้ประกอบกิจการคลินิกเอกชน


                            สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอชี้แจงแนวทางการให้บริการผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่พำนักในเรือนจำ   รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน


นางกฤตพร  จันคณา


02-142-0950

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.