Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรื่อง แจ้งทำการ ResetYear (โปรแกรม HospitalOS)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่อง แจ้งทำการ ResetYear (โปรแกรม HospitalOS)


 
เรียน ผู้ประกอบการคลินิกชุมชนอบอุ่น และศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ กทม.       แจ้งให้หน่วยบริการทำการ Reset Year โปรแกรม HospitalOS ประจำปี 2560
โดยให้ทุกหน่วยเริ่มดำเนินการ Reset Year ในวันที่ 1 มกราคม 2560 (หรือวันเปิดทำการวันแรกของปีใหม่)
ก่อนการ visit คนไข้คนแรกของปี 2560 รายละเอียดตามคู่มือ ที่แนบ


 


หากมีข้อสงสัยหรือไม่มั่นใจในการทำการ Reset Year ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ทีม HospitalOS
 
02-1421025-28

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.