Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้สำรวจเป้าหมายการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2560  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผอ.รพ. , ผู้ประกอบการกิจการสถานพยาบาล ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง


          สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอให้ท่านสำรวจความต้องการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของผู้รับบริการตามกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 


          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง    กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
    โทร 02-1421012
    ผู้รับผิดชอบ : นางพรนาวี  ทิมเกิด

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.