Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  โปรแกรม UCAuthentication 4.0x version 2017 รองรับการต่อ License ถึง 2018 ... สำหรับโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์ SMARTCARD  
เนี้อหาข่าว 
  

โปรแกรม UCAuthentication 4.0x version 2017 รองรับการต่อ License ถึง 2018 .... สำหรับโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์ SMARTCARD


กรุณาลบโปรแกรมเดิมก่อนลงใหม่..

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.