Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) เร่งรัดการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ในลักษณะงบลงทุน  
เนี้อหาข่าว 
  

 เรียน  ผู้อำนวยการสำนักอนามัย , ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


                           ตามมติที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 มกราคม 2560  ได้พิจารณาแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)  ปีงบประมาณ 2560  และเห็นชอบให้หน่วยบริการส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนนั้น
                          สำนักงานฯ ใคร่ขอให้ศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่ง เร่งดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาแผนฯตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยขอให้มาส่งด้วยตัวท่านเองภายในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 (ภายในเวลา 16.00น.) เพื่อขออนุมัติต่อคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (อปสข) ต่อไป หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าวไปแล้วหน่วยบริการใดที่เอกสารยังไม่ถูกต้องและครบถ้วน สำนักงานฯจะไม่สามารถนำเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)  ปีงบประมาณ 2560  ได้


หมายเหตุ: หากหน่วยบริการได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้กับสำนักงานฯแล้ว ต้องขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วย


                                                                                                 ขอแสดงความนับถือ
                                                                 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.