Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เชิญประชุมแนวทางการตามจ่ายกรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก OPRefer และรับทราบสภาพหนี้ค้างชำระ(คลินิกชุมชนอบอุ่น-เดี่ยว)  
เนี้อหาข่าว 
  

เชิญผู้ประกอบกิจการเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการบริหารเงินที่ต้องรับภาระในการตามจ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอกกรณีส่งต่อ (OP Refer)
ในวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 8.30 –12.00 น. ณ ห้องประชุม BB201 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 


โดยขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบ Meeting system ตามลิงค์ http://bkk.nhso.go.th/ (เมนูสำหรับหน่วยบริการ -----> ระบบลงทะเบียนสิทธิ์ ----> Meeting System)
 หรือส่งทางemail : suwada.s@nhso.go.th ภายในวันที่ 23 มกราคม 2560


ผู้รับผิดชอบ  สุวดา  แสงงาม
โทร 02 142 0957

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.