Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2560  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง 


ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและพัฒนาการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามชุดสิทธิประโยชน์และเป็นไปตามมาตรฐาน  ทั้งนี้ สำนักงานฯจึงกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2560 ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.00 . ณ ห้องประชุมห้องกินรี 1 โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ รายละเอียดกำหนดการ (ตามไฟล์แนบ)

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.