Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งเปลี่ยนแปลงการจ่ายชดเชยค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ (Doctor Fee) และค่าบริการผู้ป่วยนอก (Hospitat Fee) ปีงบประมาณ 2560 และขอความร่วมมือบันทึกค่าบริการสาธารณสุข ด้วยรหัสกรมบัญชีกลาง  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


                   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร แจ้งเปลี่ยนแปลงการจ่ายชดเชยค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ (Doctor Fee)  และค่าบริการผู้ป่วยนอก (Hospitat Fee)


ปีงบประมาณ 2560 และขอความร่วมมือหน่วยบริการบันทึกค่าบริการสาธารณสุข ด้วยรหัสกรมบัญชีกลาง รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ


กลุ่มงานบริหารกองทุน

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.