Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้ท่านตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงาน QOF ปี 60  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการ รพ. , ผอ.ศบส. และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


      ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้นำข้อมูลผลการดำเนินงาน ,
เป้าหมายตาเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริหาร ปีงบประมาณ 2560  ที่เว็บไซต์ bkk.nhso.go.th >
สำหรับหน่วยบริการ > ระบบรายงานต่างๆ > ระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ
      ขอให้ท่านตรวจสอบและเร่งรัดผลการดำเนินงานด้วย
                 
                  ขอแสดงความนับถือ

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.