Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารประกอบการประชุม เมื่อวันที่ 20 กพ. 60  
เนี้อหาข่าว 
  

   
เรียน  ผู้อำนวยการ รพ. หรือผู้เข้าร่วมประชุม


             ขอส่งเอกสารประกอบการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค


เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 20 กพ. 60  ณ รร.อมารีดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เอกสารแนบดังนี้


            1. เรื่อง การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่รุนแรงในทารกแรกเกิดในพื้นที่ กทม.


            2. เรื่อง บริการให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาล
 


                                               ขอบคุณ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.