Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล,ผู้ประกอบกิจการทุกแห่ง


ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแจ้งการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใหม่ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2549 โดยสามารถ download คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ใหม่สำหรับผู้ให้บริการตามเอกสารด้านล่าง

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.