Home   Sitemap   Contact 




 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เชิญเข้าร่วมอมรบการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ รพ.รัฐ รพ.เอกชน ในวันที่ 9 มีนาคม 2560  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญบุคคลากร รพ.รัฐ , รพ.เอกชน เข้าร่วมอบรมการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ
การให้รหัสโรคได้ถูกต้องตามแนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรค
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม : แพทย์ พยาบาลและเวชสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ
โรงพยาบาลละ 3 ท่าน


กำหนดการอบรม
วันที่ 9 มีนาคม 2560
เวลา  8.30 น. - 16.30 น.
ห้องประชุมแซฟไฟร์ 101-103 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทอง


ส่งชื่อเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Meeting system ผ่านทาง
 http://bkk.nhso.go.th/ สำหรับหน่วยบริการ  ----->ระบบลงทะเบียนสิทธิ์----->meeting system 
หัวข้อการประชุม อบรมรหัสโรครหัสหัตถการ  หรือส่งชื่อทาง email : suwada.s@nhso.go.th ภายในวันที่
7 มีนาคม 2560


ติดต่อ : กลุ่มงานบริหารกองทุน
สุวดา  แสงงาม
02 142 0957

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.