Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แนวทางการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิผ่าน Web service ของสปสช.  
เนี้อหาข่าว 
  

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ได้แจ้งขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง  เข้าตรวจสอบสิทธิผ่านระบบ Smart Card Reader  โดยจะปิดระบบเดิมตั้งแต่  1   มีนาคม  2560 เป็นต้นไป

 เนื่องจากมีหน่วยบริการบางแห่ง   ติดขัดปัญหาบางประการไม่สามารถใช้ระบบ Smart Card Reader เพื่อให้ระบบมีความพร้อมทั้งกรุงเทพมหานคร    จึงขออนุโลมให้หน่วยบริการใช้ระบบตรวจสอบสิทธิผ่านทาง Website ชั่วคราวโดยให้ใช้ได้  ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  10  มีนาคม 2560 เท่านั้      หลังจากนั้นระบบการตรวจสอบสอบสิทธิผ่าน Website  จะถูกปิดถาวรโดยอัตโนมัติ    **( กรณีหน่วยบริการที่สามารถตรวจสอบสิทธิ Smart Card Reader  ได้ ขอให้ดำเนินการตามระบบเลยทันที )** รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.