Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) ขอเชิญประชุมกำกับติดตามการบริหารจัดการความคืบหน้าการใช้งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2552-2559  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการสำนักอนามัย และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น   ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดประชุมกำกับติดตามการบริหารจัดการความคืบหน้าการใช้งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2552-2559
รายละเอียดดังนี้


             ***ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ให้ตรงกับวันและรุ่นที่กำหนดด้วยคะ หากลงทะเบียนไม่ตรงจะไม่มีรายชื่อในการเข้าร่วมประชุม***


 รุ่นที่ 1)   วันที่ 20 มีนาคม 2560   ( โรงพยาบาลเอกชน )
  
 รุ่นที่ 2)  วันที่ 21 มีนาคม 2560   (คลินิกชุมชนอบอุ่น)


 รุ่นที่ 3)  วันที่ 22 มีนาคม 2560   (โรงพยาบาลรัฐ )


 รุ่นที่ 4)  วันที่ 23 มีนาคม 2560
  -   สำนักอนามัย
  -   ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง
  -   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 13


 ณ เมืองทองธานี  ต.ปากเกร็ด  อ.ปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120  โดยขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนผ่านทางระบบ Meeting System ผ่านทาง http://bkk.nhso.go.th/สำหรับหน่วยบริการ --> ระบบลงทะเบียนสิทธิ์ --> Meeting System
ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2560     (รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ)  ขอบคุณคะ


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.