Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเบิกสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) ปี 2560  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้ประกอบการกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


        ตามที่คลินิกได้ติดต่อสอบถามเรื่องสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) 
สปสช.กทม. ได้ติดต่อคุณอุษา วงทวี ให้แล้ว  ขอความกรุณาหน่วยบริการทำหนังสือแจ้ง พร้อมชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบติดต่อได้
และส่ง Fax.02-5904427 และรอการแจ้งกลับจากสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


หรือถ้ามีข้อสงสัย สอบถาม คุณอุษา  087-1579300ไฟล์แนบตัวอย่างทำหนังสือ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.