Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เกณฑ์การตรวจปประเมินหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2560  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น


         ขอให้ดาวน์โหลด  เกณฑ์การตรวจปประเมินหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2560 


เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุมวันที่ 28 มี.ค. 2560 ณ รร.ทีเค  พาเลซ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.