Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอความอนุเคาระห์ข้อมูลอัตราค่าบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการเรียกเก็บจากผู้รับบริการ  
เนี้อหาข่าว 
  

 


เรียน  หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่กรุงเทพมหานคร


                 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอความอนุเคาระห์ข้อมูลอัตราค่าบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการเรียกเก็บจากผู้รับบริการขอความอนุเคาระห์ข้อมูลอัตราค่าบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการเรียกเก็บจากผู้รับบริการ   รายละเอียดตามไฟล์แนบ  ขอบคุณคะ


กลุ่มงานบริหารกองทุน 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.