Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งแนวทางการดำเนินงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดุกาล พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2560  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผอ.รพ. , ผอ.ศบส.,ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น
         และสถานบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า


        สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงาน
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดุกาล ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เพื่อให้หน่วยบริการนำไปใช้ในการดำเนินงานบริการดังกล่าว

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.