Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญผู้สมัครเรียน โครงการ การสร้างความเข้มแข็งระบบหลักประกันสุขภาพไทย ร่วมปฐมนิเทศ  
เนี้อหาข่าว 
  ขอเชิญผู้สมัครเรียน โครงการ การสร้างความเข้มแข็งระบบหลักประกันสุขภาพไทย หลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายวิชาระบบหลักประกันสุขภาพไทยสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ที่ได้สมัครเรียน online เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบรายชื่อ (ตามเอกสารแนบ) และขอเชิญ ชมการปฐมนิเทศ การเรียนการสอนทาง Facebook live ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร http://www.facebook.com/BKKNHSO/          
ในวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปหากมีข้อสังสัย สอบถามได้ที่ คุณวันนิวัต 061 418 3897
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.