Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประกาศผลการจัดจ้างการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ในรูปแบบโมชั่นกราฟิกพร้อมภาพเคลื่อนไหว โดยเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A02/2560  
เนี้อหาข่าว 
  ประกาศผลการจัดจ้างการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ในรูปแบบโมชั่นกราฟิกพร้อมภาพเคลื่อนไหว โดยเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A02/2560  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.