Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งแผนและกำหนกการประเมินผลตามตัวชี้วัดคุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิฯ (QOF)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผอ.รพ. , ผอ.ศบส., ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


         ขอแจ้งแผนและกำหนดการประเมินผลตามตัวชี้วัดคุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิฯ (QOF)


รายละเอียดตามไฟล์แนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.