Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญหน่วยบริการแสดงความคิดเห็นทั่วไปในส่วนผู้ให้บริการ ประจำปี 2560  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่อง  ขอเชิญหน่วยบริการแสดงความคิดเห็นทั่วไปในส่วนผู้ให้บริการ ประจำปี 2560


เรียน หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


          ตามที่ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้จัดรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการ เป็นประจำทุกปี แต่ในปีนี้ทางสำนักงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับฟังความคิดเห็น โดยในส่วนผู้ให้บริการได้กำหนดการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ของ สปสช.เขต 13 กทม. ซึ่งจะจัดเป็น "สัปดาห์แสดงความคิดเห็นให้กับผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 24 - 28  เมษายน 2560  ผ่านทางเว็บไซต์ >> http://bkk.nhso.go.th/publichearing60/  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.