Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอแจ้งอัตราและกำหนดหน่วยนับการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข กรณีผู้ป่วยนอก สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

                   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งอัตราและกำหนดหน่วยนับการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข กรณีผู้ป่วยนอก สำหรับหน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามไฟล์แนบ ขอบคุณคะ

  

 กลุ่มงานบริหารกองทุน

  


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.