Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  Update แบบสอบถามผู้มารับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2017  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการ รพ. , ผู้อำนวยการ ศบส. และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


             สำนักงานฯ ขอส่งแบบสอบถามผู้มารับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล


และเอกสารแนะนำความรู้สำหรับประชาชน เพื่อให้หน่วยบริการ/สถานบริการนำไปใช้สอบถามผู้บริการตามราละเอียดไฟล์แนบ


ทั้งนี้ขอให้ท่านเก็บเอกสารไว้ที่หน่วยบริการของท่าน               

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.