Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สดุ) ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับบันทึกข้อมูลในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร”  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พื้นที่กรุงเทพมหานคร


              สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับบันทึกข้อมูลในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร”  รายละเอียดตามไฟล์แนบ


คลิกเพื่อเข้าร่วมประชุม https://goo.gl/forms/BHl1zJBbSAZMyysr2


หมายเหตุ :**ขอให้หน่วยบริการ โปรดอ่านรายละเอียดกำหนดการให้ชัดเจน ก่อนสมัครเข้าร่วมประชุมค่ะ****
 
งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โทร. 061-4189318  โทรสาร. 02-1438772-3
ผู้รับผิดชอบ  นายสุนทร  แสนยุติธรรม

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.