Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ QOF ที่ 1,2,3.1,3.2,4.1,4.2 ,7,8  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น
              ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต13 กรุงเทพมหานคร
ได้กำหนดให้มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิและบริหารจัดการงบตามเกณฑ์
คุณภาพและผลงานบริการ (QOF)ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 , 7, 8
             
              ในการนี้  สำนักงานฯ จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูลตามเกณฑ์คุณภาพ
ได้ที่ htt://bkk.nhso.go.th/qof2017 และสามารถยื่นหนังสืออุทธรณ์
พร้อมส่งไฟล์ข้อมูล Excel มายังสำนักงานภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560


หมายเหตุ แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้


ติดต่อ สอบถาม รายละเอียดได้ที่
นางพรนาวี ทิมเกิด 02-142-1012 ,061 412 1012
E-mail : Pornnavee.t@nhso.go.th


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.