Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประกาศราชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรมในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

ในวันที่ 1 - 6 มิถุนายน 2560 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ห้องประชุม ชั้น 3  ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ตามไฟล์แนบ

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.