Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โปรแกรมในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5 มิ.ย. 2560 สงวนสิทธิเฉพาะผู้มีรายชื่อตามที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น  
เนี้อหาข่าว 
  

ประกาศ
         ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ได้จัดฝึกอบรม โปรแกรมในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 1 2 5 และ 6 มิถุนายน 2560 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ห้องประชุม ชั้น 3
ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และได้รับความสนใจจากหน่วยบริการ
ทำให้ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ไม่สามารถรับหน้างานได้ และสงวนสิทธิเฉพาะผู้มีรายชื่อตามที่ประกาศ
http://bkk.nhso.go.th/news/newsf.html


   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.