Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการบันทึกข้อมูล PP ปี 2560 แก้ไข (วันที่ 15 มิ.ย.60)  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการบันทึกข้อมูล PP ปี 2560  
เนี้อหาข่าว   
เรียน  ผอ.รพ. , ผอ.ศบส. และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น
        ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ      


 


         ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการบันทึกข้อมูล PP ตามกิจกรรมดังนี้


 


         1. วางแผนคุมกำเนิดชั่วคราวด้วยยาเม็ดคุมกำเนิด และการให้สุขศึกษา ความรู้ คำแนะนำ
         2. บริการคุณภาพการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ให้การปรึกษา (Counselor) 
         3. บริการสุขภาพประชาชน  โดยทีมหมอครอบครัว (FCT) 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.