Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ผลการดำเนินงานบริการคุณภาพการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผอ.รพ. และ ผู้ประกอบการกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น
       ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
      สำหรับหน่วยบริการที่ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย.60  
      ขอแจ้งผลการดำเนินงานบริการคุณภาพการให้การปรึกษาผู้ป่วย
โรคเรื้อรังผู้ให้การปรึกษา (Counselor) ผลงานตั้งแต่ ต.ค. 59 - พ.ค. 60 (8 เดือน)


รายละเอียดตามไฟล์แนบ
    

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.