Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การแก้ไขสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของประชาชน(ปลดสิทธิและปรับปรุงสิทธิย่อย)  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งหน่วยบริการทุกแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินการการแก้ไขสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของประชาชน(ปลดสิทธิและปรับปรุงสิทธิย่อย)ตามขั้นตอนตามคู่มือ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.