Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด)ขอให้ดำเนินการจัดส่งแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


           สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 13 กรุงเทพมหานคร ใคร่ขอให้หน่วยบริการจัดทำแผนฯงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561
โดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ของปีงบประมาณ 2560 สำหรับวงเงินที่หน่วยบริการจะจัดทำแผนฯขอให้ใช้วงเงินของปีงบประมาณ 2560 เป็นข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ


กลุ่มงานบริหารกองทุน


1.นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน    โทร.02-142-0954 
2.นางสาวกรรณิกา  คงภัมภีร์        โทร.02-142-0953
3.นางสาวเฉลิมขวัญ  จันทรง        โทร. 02-142-1007
4.นางสาวสุรีย์รัตน์  หอมหวล        โทร.02 - 142 - 0958


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.