Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้ดำเนินการส่งแบบตอบรับการดำเนินการ “รณรงค์ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร”  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทุกแห่ง
เรื่อง  ขอส่งแบบตอบรับการดำเนินการ “รณรงค์ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร”


          ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมชี้แจงการรณรงค์ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 แล้วนั้น 


          ในการนี้ สำนักงานฯ ขอส่งแบบตอบรับการดำเนินการ “รณรงค์ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร” เพื่อให้หน่วยบริการตอบรับเข้าร่วมให้บริการตามแนวทางการดำเนินงานให้บริการฯ โดยสามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560  และส่งเอกสารกลับมายังสำนักงานฯ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป  (สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามไฟล์ที่แนบมานี้ค่ะ)

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.