Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ด่วน!!! ขอแก้ไขแบบตอบรับการดำเนินการ “รณรงค์ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร”  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทุกแห่ง


เรื่อง  ขอแก้ไขแบบตอบรับการดำเนินการ “รณรงค์ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร”


อ้างถึง หนังสือ สปสช. ที่ 5.42/ว.372 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560


 ขอแก้ไขเอกสารแนบท้าย หัวข้อ "แนวทางดำเนินการรณรงค์ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร"  ตามไฟล์ที่แนบมานี้ค่ะ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.