Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้ส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเป็นหน่วยบริการประจำฯ ในปีงบประมาณ 2561  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่อง     ขอให้ส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเป็นหน่วยบริการประจำฯ ในปีงบประมาณ 2561
เรียน    ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่นฯ ทุกแห่ง


         สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอส่งไฟล์เอกสารเพื่อให้ท่านยืนยันหน่วยบริการรับส่งต่อ ในปีงบประมาณ 2561
ตามไฟล์ที่แนบมานี้ค่ะ


         - สำหรับหน่วยบริการ จำนวน 19 แห่ง ขอให้ส่งเอกสาร ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 (ตามเอกสารแนบ 1และ 2)


         - สำหรับหน่วยบริการอื่นๆ นอกเหนือจากรายชื่อแนบ (19 แห่ง) ขอให้ส่งเอกสารให้สปสช. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 (ตามเอกสารแนบ 3)

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.