Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งการปิดงบประมาณกองทุนผู้ป่วยนอก (OP) เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2560  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


      สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งการปิดงบประมาณกองทุนผู้ป่วยนอก (OP) เขตพื้นที่   กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ


กลุ่มงานบริหารกองทุน
นางสาวณัฐฌา  สัมมาคาม
02-142-0963

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.