Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การปิดรับข้อมูลเบิกชดเชยผ่านระบบสารสนเทศของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 กันยายน 2560  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการ/ผู้ประกอบกิจการ หน่วยบริการทุกแห่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร


          สำนักงานฯขอแจ้งการปิดรับข้อมูลการเบิกชดเชย ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 กันยายน 2560  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบเพื่อรองรับเงื่อนไขการจ่ายชดเชยของปีงบประมาณ  2561    ซึ่งจะมีผลทำให้หน่วยบริการไม่สามารถส่งข้อมูลการเบิกชดเชยผ่านโปรแกรมต่างๆ ในวันและเวลาดังกล่าวได้  ทั้งนี้หน่วยบริการจะสามารถส่งข้อมูลการเบิกชดเชยได้อีกครั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป


หมายเหตุ: กรณี OP Refer visit ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดโปรแกรม หน่วยบริการประจำจะได้รับวันชดเชยเพิ่ม จากเดิมที่มีเวลาในการตรวจข้อมูล 30 วัน เป็น 35 วัน


                                          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ
กลุ่มงานบริหารกองทุน


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.