Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561  
เนี้อหาข่าว 
  

     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561  ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561  โดยในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยบริการ จำนวนแห่งละ 2 ท่าน  และ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  กลุ่มเป้าหมาย ห้องที่ 1 OP/IP  กลุ่มเป้าหมายผู้รับผิดชอบงาน OP/IP ประจำหน่วยงาน (จำนวนตามจดหมายเชิญ)  ห้องที่ 2  PP กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมสุขภาพประจำหน่วยงาน (จำนวนตามจดหมายเชิญ)  ทั้งที้ขอความร่วมมือหน่วยบริการ ตอบรับการประชุม ได้ทางโทรสาร หรือระบบ meeting system ได้ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.