Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


            สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  13  กรุงเทพมหานคร  กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  ปีงบประมาณ   2561 ใคร่ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ  ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560                   เวลา 08.30–13.00 น.  ณ. ห้องแซฟ์ไฟร์   115 -118 ชั้น 1 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ต.ปากเกร็ด  อ.ปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120         (ติดกับโรงแรมโนโวเทล)     และขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนผ่านทางระบบ Meeting System ผ่านทาง  http://bkk.nhso.go.th/           สำหรับหน่วยบริการ ----->ระบบลงทะเบียนสิทธิ์ -----> Meeting  System เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561   ภายในวันพฤหัสบดีที่   14 พฤศจิกายน 2560  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

กลุ่มงานบริหารกองทุน
โทร. 02 142-0954,02-142-0958,02-142-1007
โทรสาร.02 143-8772 -3
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนภาลัย มากบ้านดอน


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.